UNIT KAWALAN PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT (NCD), BAHAGIAN KESIHATAN AWAM
 
 
MODUL LATIHAN PENGURUSAN NCD UNTUK PARAMEDIKS DI KKM
Day 1
Day 1
Untuk melihat bahan kursus, sila klik pada button yang dilampirkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Jabatan Kesihatan Negeri Johor 2016