Sistem E-surat
Selamat Datang Ke Sistem e-Surat. Sila pastikan log masuk dan katalaluan adalah betul.

Sebarang masalah atau kesulitan. Sila hubungi saya (DIANA BINTI SUBANDI) Di Talian

Sekian Terima kasih

Oleh : DIANA BINTI SUBANDI   Tarikh : 08-02-2016

 


Potongan Gaji Melebihi 60%
Dimaklumkan mulai April 2017, Jabatan Akauntan Negara Malaysia akan melaksanakan sekatan bayaran potongan gaji Penjawat Awam sehingga maksimum 60% dari jumlah gaji kasar melalui sistem gaji berkomputer JANM. Pegawai awam adalah bertanggungjawab untuk mengurus sendiri sebarang pembayaran potongan gaji yang tidak dapat dibuat potongannya melalui sistem gaji. Arahan ini selaras dengan keputusan Kerajaan

Oleh : MOHD ISMAIL BIN ISHAK   Tarikh : 23-04-2017